Skjin Wetter

Skjin Wetter is een jaarlijks opruimfestijn  van het oppervlaktewater in Fryslân gericht op bewustwording rond de grote hoeveelheid zwerfafval in het water. Het evenement vindt op een zaterdag in oktober plaats. Bij dit project ben ik verantwoordelijk voor de kunstenaars op de diverse locaties die live met het gevonden afval werken. Zelf was ik in 2019 aanwezig in Lemmer om daar samen met vrijwilligers tijdelijke kunst te maken.

Meer informatie over dit project is te vinden op: www.samenfryslanschoon.frl